Kanot

Vi erbjuder 250 km kanotleder i ett av sveriges finaste kanotvatten.

Lederna sträcker sig genom 3 olika kommuner! Ovanåkers-, Ljusdals- och härjedalens kommun.

Vi har allt för den lugna familjen till den exteme forspaddlaren.

Turerna sträcker sig från nån timme upp till 7 dagar, allt efter era önskemål.

Boka kanotpaket

Voxnan
Siksjön – Voxnabruk 110 km
Landskapstyp: Vildmark                                                                                                                                                                                       Framkomlighet: Svår 12% sjö, 61 forsar klass 1-6 190 m

Ni startar i en sjö, och passerar endel sjöar i början. När ni anländer rullbo, då börjar den forstätaste sträckan på vägen ner mot oss. Här uppe, i övre delen av voxnan har forsarna oftare en högre klassning än längre nedströms, vilket gör att man bör ha endel paddlingsvana. När ni anländer Hylströmmen, då kommer ni till södra norrlands största vattenfall! Här är en lite längre landtransport med kanoterna och vi rekomenderar kanotvagn. Efter hylströmmen har ni några forsar innan vi anländer vinströmmen, här sspelades delar av Pippi Långstrump in och här finns även sand i mängder! Efer vinströmmen har ni en lugn och fin paddling ner till oss, så passa på att njuta och stanna till på någon av alla sandstränder som finns längs vägen och ta ett dopp! Längs sträckan finns utmärkta camper, där vindskydd eller stuga finns, samt grillplats och ved.

Sträckan Siksjön – Hylströmmen lämpar sig för : Vana eller mycket vana paddlare.                                                                                                                                                   

Paddlingstid: Beräknad till 4-5 dagar.

Sträckan Hylströmmen – Voxnabruk lämpar sig för: Nybörjare och familjer, endast några mindra forsar.

Paddlingstid: 1-2 dagar.

 

 

Loån
Mansjön – Voxnabruk 40 km
Landskapstyp: Vildmark
Framkomlighet: Medelsvår 1% sjö, 7 forsar klass 1-4 60 m

En rolig sträcka att paddla då forsarna är av lägre klass och dom flesta är farbara! Loån är ett biflöde till voxnan, en mindre å som inte är lika bred och stor som voxnan vilket gör att man är ännu närmare naturen,  och man startar vid mansjön i ljusdals kommun. Loån mynnar ut i voxnan och sedan följer man voxnan ner till oss, även här passerar man vinströmmen och frostkilen, vilket är 2 berömda platser.

Sträckan Mansjön – Voxnabruk lämpar sig för: Liten till medelgoda paddlare, familjen som vill testa några forsar.

Paddlingstid: ca 3 dagar

Gryckån
Ö. Lången – Voxnabruk 45 km
Landskapstyp: Vildmark
Framkomlighet: Medelsvår 20% sjö, 7 forsar klass 1-6 82 m
(Nedre delen mycket meanderbågar med fina sandstränder)

Här börjhar ni paddla i ett sjösystem, med sjöarna, lången, nöungen, grycken och gillingen innan ni börjar paddla i den berömdra gryckån. Gryckån är liksom loån ett biflöde till voxnan och en smal liten älv som slingrar sig genom vildmarken innan man till slut mynnar ut i voxnan och följer voxnan sista biten ner till voxnabruk. Nedre delen av gryckån innehåller mycket meanderbågar, och just gryckån får otroligt med beröm för att den är så vacker med en otrolig natur. Sträckan innehåller ett par längre landtransporter med kanoterna, där rekomenderar vi kanotvagn, men i övrigt en lättpaddlad och fin sträckning på 45 km.

Även här finns stugor och vindskydd vid dom utmärkta camperna där man med fördel kan slå läger över natten.

Sträckan Lången – Voxnabruk är lämpad för: Familjen och den ovane paddlaren, inga större hinder.

Paddlingtid: 4 dagar.

Sträckan Gropabo – Voxnabruk är lämpad för: Familjen och den ovane paddlaren, inga större hinder.

Paddlingstid: 2 dagar.

Voxnan

Voxnabruk – Edsbyn 25 km                                                                                                                                                                                                                                                                               Landskapstyp: Öppen                                                                                                                                                                                                                                                                                Framkomlighet: Medelsvår 0% sjö, 3 forsar klass 1-3

 

Voxnan
Edsbyn – Malvik 22 km
Landskapstyp: Jordbruk
Framkomlighet: Lätt 60% sjö, 0 forsar

Mållången
Mållångsta – Falun 90 km
Sjöpaddling

Kanotledbeskrivning över Voxnan, Loån och Gryckån finner ni till höger under rubriken ”Ledbeskrivningar”.